IZRADA SVIH VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

 

ODVODNJA I KANALIZACIJSKI SUSTAVI

SUSTAVI VODOOPSKRBE

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

PREDTRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA

REGULACIJE VODOTOKA

 
 
_________Draškovićeva 33, Zagreb - Croatia i©2005 Hidroprojekt-Consult________d