O nama

Transformacijom poduzeća "Hidroprojekt" u srpnju 1991. godine, kao jedno od sljednika upisano je u sudski registar poduzeće "HIDROPROJEKT - CONSULT" koje je ujedno i nosilac dijela referenci bivšeg poduzeća "Hidroprojekt". Djelatnici ovog poduzeća realizirali su niz složenih projekata s područja hidrotehnike.
Osnovnu djelatnost čini izrada svih vrsta projektne dokumentacije na području hidrotehnike, i to poglavito:
  • SUSTAVI ODVODNJE I KANALIZACIJE

  • RJEŠENJA VODOOPSKRBNIH SUSTAVA

  • PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

  • PREDTRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA

  • REGULACIJE VODOTOKA

Raspon izvedene projektne dokumentacije kreće se od studija i koncepcijskih rješenja, idejnih projekata do izvedbeno tehničke dokumentacije za gore navedeno.
 

©2005 Hidroprojekt-Consult___