Reference

Popis izrađene projektne dokumentacije iz područja regulacija vodotoka:
pročišćavanje voda
pročišćavanje voda
SUSTAVI REGULACIJE VODOTOKA I ZAŠTITNE VODNE GRAĐEVINE
NASELJE
VRSTA PROJEKTA
FAZA PROJEKTA
Regulacija potoka Kustošak i Črnomerec nizvodno od retencije
regulacija vodotoka
idejno koncepcijsko rješenje
Analiza hidrotehničkog sustava na slivu Trnave sa idejnim projektom retencije Trnava

regulacija vodotoka

zaštitne vodne građevine

retencije

studija, idejni projekt
Regulacija rijeke Une kod Kostajnice

regulacija vodotoka

obaloutvrde
izvedbeni projekt
Uređenje potoka Čučerska Reka od Sopnice do ušća sa Vugrovim potokom
uređenje vodotoka
glavni projekt
Uređenje potoka Dotršćina uzvodno od ušća u Štefanovec
uređenje vodotoka
glavni projekt
Uređenje korita potoka Bliznec nizvodno od retencije Jazbina
uređenje vodotoka
glavni projekt

Regulacija potoka Bliznec

regulacija vodotoka
izvedbeni projekt
Prelaganje potoka Štefanovec i Bliznec
regulacija vodotoka
izvedbeni projekt

Regulacija bujičnog toka Žuti Breg

regulacija vodotoka
izvedbeni projekt
Zahvatne građevine na Bliznecu za 5. Maksimirko jezero
vodoprivredni objekt
izvedbeni projekt
Regulacija potoka Trnava i Čučerska Reka sa obranom od poplave naselja Brestje, Retkovec i Sopnica

regulacija vodotoka

vodoprivredni zaštitni objekti

idejni projekt
Čučerska Reka - projekt regulacije potoka u zoni utjecaja kolektora Čučerje
regulacija vodotoka
izvedbeni projekt
Analiza hidrotehničkog sustava na slivu Trnave sa idejnim projektom retencije Trnave
regulacija vodotoka
idejni projekt
regulacije vodotoka
 

©2005 Hidroprojekt-Consult___
home o_nama